4. Małopolska Akademia Talentów

20 czerwca - 8 lipca 2018


Szanowni Państwo,

trzy lata temu Stowarzyszenie Artystyczne ,,Porta Musicae” zorganizowało pierwszą edycję kursów muzycznych, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca w Łącku, w Małopolsce. Ważną częścią kursów były wieczorne koncerty, otwarte dla publiczności z Łącka i okolic. Zainteresowanie koncertami wśród lokalnej publiczności, zwróciło naszą uwagę na potrzebę organizowania wydarzeń kulturalnych w małych miejscowościach regionu. Dlatego już po raz drugi oprócz kursów muzycznych, skierowanych do uczniów i absolwentów szkół oraz uczelni muzycznych, chcemy zaproponować wydarzenie stworzone z myślą o mieszkańcach gmin województwa małopolskiego.

Trwający dwa tygodnie festiwal muzyczny, został zaplanowany jako cykl koncertów, które odbędą się między 20 czerwca a 8 lipca w: Łącku, Żegocinie, Nowym Sączu i Limanowej. Festiwal ma przyczynić się do upowszechnienia muzyki klasycznej w regionie.

Realizacja tego dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie zainteresowanie i wsparcie ze strony Marszałka Województwa Małopolskiego oraz podjęcie współpracy z Gminami oraz Centrami Kultury. Chcielibyśmy w tym miejscu gorąco podziękować za zaangażowanie z jakim lokalne władze wspierają nasz projekt. W szczególności Wójtowi Łącka Panu Janowi Dziedzinie i dyrektorowi Szkoły Muzycznej I st. w Łącku Panu Stanisławowi Strączkowi dzięki którym Łącko stało się dla nas głównym miejscem do realizacji kursów i festiwalu.

Wykonawcami będą zaproszeni goście – profesjonalni muzycy, wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, aktywnie koncertujący w Polsce i na świecie oraz młodzi instrumentaliści, uczestnicy kursów muzycznych p.n. 4. Małopolska Akademia Talentów. Podczas koncertów wystąpią zarówno soliści (pianiści, skrzypkowie, wiolonczeliści, klarneciści), zespoły kameralne oraz Orkiestra Małopolskiej Akademii Talentów.

Mamy nadzieję, że koncerty przyniosą Państwu dużo wzruszeń i radości a pogoda podczas nadchodzących wakacji pozwoli nam dostrzec piękno muzyki w otoczeniu malowniczej scenerii południowej Małopolski.

Serdecznie zapraszamy,

Jan Kalinowski, Marek Szlezer Dyrektorzy Artystyczni