4. Małopolska Akademia Talentów

20 czerwca - 8 lipca 2018


Szanowni Państwo,

dwa lata temu Stowarzyszenie Artystyczne ,,Porta Musicae” zorganizowało pierwszą edycję kursów muzycznych, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca w Łącku, w Małopolsce. Ważną częścią kursów były wieczorne koncerty, otwarte dla publiczności z Łącka i okolic. Zainteresowanie koncertami wśród lokalnej publiczności, zwróciło naszą uwagę na potrzebę organizowania wydarzeń kulturalnych w małych miejscowościach regionu. Dlatego już po raz drugi oprócz kursów muzycznych, skierowanych do uczniów i absolwentów szkół oraz uczelni muzycznych, chcemy zaproponować wydarzenie stworzone z myślą o mieszkańcach gmin województwa małopolskiego.

Trwający dwa tygodnie festiwal muzyczny, został zaplanowany jako cykl kilkunastu koncertów, które odbędą się między 19 czerwca a 9 lipca w: Łącku, Żegocinie, Nowym Sączu, Starym Sączu, Krościenku nad Dunajcem, Kaśnej Dolnej, Krynicy Zdrój i Szczawnicy. Festiwal ma przyczynić się do upowszechnienia muzyki klasycznej w całym regionie.

Realizacja tego dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie zainteresowanie i wsparcie ze strony Marszałka Województwa Małopolskiego oraz podjęcie współpracy z Gminami oraz Centrami Kultury. Chciałbym w tym miejscu gorąco podziękować za zaangażowanie z jakim lokalne władze wspierają nasz projekt. W szczególności Wójtowi Łącka Panu Janowi Dziedzinie i dyrektorowi Szkoły Muzycznej I st. w Łącku Panu Stanisławowi Strączkowi dzięki którym Łącko stało się dla nas głównym miejscem do realizacji kursów i festiwalu.

Wykonawcami będą zaproszeni goście – profesjonalni muzycy, wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, aktywnie koncertujący w Polsce i na świecie oraz młodzi instrumentaliści, uczestnicy kursów muzycznych p.n. 3. Małopolska Akademia Talentów oraz uczestnicy kursów pianistycznych w Kąśnej Dolnej. Podczas koncertów wystąpią zarówno soliści (pianiści, skrzypkowie, wiolonczeliści, fleciści), zespoły kameralne smyczkowe i dęte oraz Orkiestra Arco Cracovia.

Mam nadzieję, że koncerty przyniosą Państwu dużo wzruszeń i radości a pogoda podczas nadchodzących wakacji pozwoli nam dostrzec piękno muzyki w otoczeniu malowniczej scenerii południowej Małopolski.

Serdecznie zapraszam,

Jan Kalinowski, Dyrektor Artystyczny